Wat doen bij schouderdystocie?

De verloskundige beweegt het hoofd naar beneden in het matras (sacraalwaarts bewegen); De kraamverzorgende legt haar hand of vuist aan de rugzijde van het kind net boven het schaambeen van barende. Bij de volgende wee wordt er op aanwijzen van de verloskundige zo hard mogelijk geduwd.

Wat is een schouderdystocie?

Een schouderdystocie is een complicatie die kan optreden tijdens de bevalling. Bij een normale bevalling wordt eerst het hoofdje geboren waarna de schouders van de baby spontaan volgen.

Hoe vaak komt schouderdystocie voor?

Bij schouderdystocie blijft de voorste schouder steken (hokken) achter het schaambeen (pubis) van de moeder. Als het hoofdje geboren is, treedt er daardoor een probleem op bij de afwikkeling van de romp van het kind. Dit komt bij ongeveer 1% van alle bevallingen voor.

Wat is Suprapubische impressie?

Impressie is het uitoefenen van kracht boven het schaambeen van de barende.

Hoe lang duurt een Schouderdystocie?

Een laesie van het onderste deel van de brachiale plexus (Klumpke) wordt in 1-3 % van de gevallen gezien. Ongeveer een derde van de laesies wordt veroorzaakt door plexus oedeem en herstelt binnen enkele dagen. Bij beschadiging van de zenuwvezels, zonder verscheuring van de schacht, treed herstel in enkele maanden op.

Wat is foetale nood?

Onder foetale nood verstaan we de toestand waarin een ongeboren kind komt te verkeren wanneer het vlak voor of tijdens de geboorte te weinig zuurstof heeft. Hierdoor dreigen overlijden, of handicaps, zoals infantiele encefalopathie.

Wat is een Macrosoom kind?

Een gemiddelde baby weegt in Nederland bij de geboorte rond de 3500 gram, maar er wordt van een normaal geboortegewicht gesproken als een baby tussen de 2500 en de 4000 gram weegt. Is je baby bij de geboorte zwaarder dan 4000 gram, dan spreken we van foetale macrosomie.

Welke schouder wordt eerst geboren?

Optrekken knieën moeder met behulp van derden. De knieën moeten zover opgetrokken worden dat de billen een stuk van het bed komen. Hierdoor komt er meer ruimte aan de achterkant en kan de verloskundige de achterste schouder geboren laten worden waarna de voorste (vastzittende) schouder volgt.

Hoe komt het dat een baby in stuit ligt?

Ongeveer 3-4% van de ongeboren kinderen liggen aan het eind van de zwangerschap in stuit. Er is meestal geen oorzaak voor de stuitligging (85%). Wel komt een stuitligging vaker voor bij een meerlingzwangerschap, bij een placenta die voor de uitgang van de baarmoeder ligt en bij bepaalde afwijkingen aan de baarmoeder.

Wat is een uitgezakte navelstreng?

Van een uitgezakte navelstreng is alleen sprake als de vliezen zijn gebroken, anders heet het een voorliggende navelstreng. De navelstreng kan zich ook in de baarmoeder voor de foetus bevinden, of vastzitten voor de schouder van de foetus.

Wat doet de verloskundige bij foetale nood?

Foetale nood Hiermee wordt een druppeltje bloed afgenomen van het kindje (via het hoofdje) en het zuurstof en zuurgehalte bepaald. Soms is het nodig om het kindje direct geboren te laten worden. Afhankelijk van de situatie zal de gynaecoloog kiezen voor een vacuüm- of tangverlossing of een keizersnede.

Wat is een acceleratie CTG?

Bij een normaal CTG is de hartslag van je baby variabel. De hartslag versnelt (acceleratie) en daalt (deceleratie) vaak. Bij de bevalling kan de hartslag van je baby in het begin wat dalen. Dit is meestal normaal.


Previous post ¿Cuáles son los beneficios del colaborador eficaz?
Next post What do you write in a thinking of you card?