Wat is een C62?

De beslissing (het formulier C62) van de RVA in verband met de aanvraag tot tijdskrediet of thematisch verlof komt ook in de e-Box van de werknemer terecht. …

Heb ik nog recht op tijdskrediet?

Via de onlinedienst BreakatWork komt u te weten op hoeveel maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof u nog recht hebt.

Hoe vraag ik loopbaanonderbreking aan?

Stuur het formulier C61 – dat door de werkgever werd aangevuld- op naar het RVA-kantoor van je woonplaats. Je kan dit ook online doen via [email protected] De RVA zorgt voor de uitbetaling van je uitkering. Bezorg de formulieren ten vroegste 6 maanden voor, en ten laatste 2 maanden na de start van je tijdskrediet.

Hoeveel tijdskrediet heb ik nog?

Via de onlinedienst [email protected] kom je te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er je nog resten. Om de onlinedienst te gebruiken, meld je je aan met je eID, itsme of een eenmalige code op je smartphone. Meer informatie vind je onder “Beveiligde toegang”.

Waar vind ik C62?

Het document C62 is de beslissing van de RVA om u de onder brekingsuitkeringen toe te kennen. U vindt op de C62 onder meer het bedrag van de uitkeringen en de periode gedurende dewelke u uitkeringen gaat ontvangen. U moet het origineel document C62 zorgvuldig bewaren.

Hoe lang op voorhand moet je tijdskrediet aanvragen?

U moet de aanvraag bij de RVA indienen vanaf het moment waarop de werkgever u het gevraagde tijdskrediet heeft toegekend en wanneer de aanvangsdatum ervan werd vastgelegd, en dat: ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum of de datum van verlenging; en ten laatste 2 maanden na die begindatum of datum van verlenging.

Hoe lang recht op tijdskrediet?

Wil je 1/5de tijdskrediet opnemen? Dan moet je in de 12 maanden voor de start van dat tijdskrediet minstens voltijds hebben gewerkt. Wil je halftijds tijdskrediet opnemen? Dat moet je in de 12 maanden voor de start minstens 3/4e hebben gewerkt.

Hoeveel ouderschapsverlof heb ik nog Belgie?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt.

Heb ik nog ouderschapsverlof?

Via de onlinedienst Breakatwork komt u te weten hoeveel maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof u al hebt opgenomen en hoeveel er u nog resten, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Aanmelden kan via de eID, uw federaal token, itsme of via een persoonlijke code via een mobiele app.

Waar aanmoedigingspremie aanvragen?

Stuur uw aanvraag op

  1. per post: Departement Werk & Sociale Economie.
  2. Een aangetekende brief is niet verplicht, maar bij betwisting is een aangetekende zending wel een formeel bewijs van indiening.
  3. via e-mail: [email protected] (opent in uw e-mail applicatie)

Waar ouderschapsverlof aanvragen?

De aanvraag van de onderbrekingsuitkering moet je indienen via een formulier dat je kan krijgen bij de RVA.


Previous post How can you use three mirrors to create a kaleidoscope?
Next post Does kakeru end up dying in orange?